česky english

Older annual conference

Home » Older annual conference

LOGO VSDaZ 500x540

9. - 10. 11. 2017 Liberec, ČR

 

Publications 2017

Proceedings of annotations

10th Annual International Sceintific Conference 

Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2017

Liberec 2017, Technical University of Liberec, ISBN 978-80-7494-369-0 

Download PDF 2,8MB

Conference proceedings

10th Annual International Sceintific Conference 

Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2017

Liberec 2017, Technical University of Liberec, ISBN 978-80-7494-370-6 

Download ZIP   36 MB

Program schedule

9. 11. 2017

9.00 - 10.00 Arrival and Registration

10.00 - 12.00 Morning block of Presentation

Trendy v oblasti 4. průmyslové revoluce
- Pohled na strategii zavádění Průmyslu 4.0 ve výrobní firmě Jan Burian, Ernst and Young, Člen expertní skupiny Průmysl 4.0.
- Industy 4.0 - doc. Ing. Milan EDL, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, FS KPV.
- LEANdusty 4.0 - Ing. Marcel Pavelka, IEn., API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o.

10.40-11.00 Coffee break

12.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 17.00 Afternoon block of Presentation

Industry 4.0 v českém průmyslu
- Industry 4.0 v reálných podmínkách výrobního závodu - Ing. Petr Kovář, ABB s.r.o.
- Vychovejte si digitální dvojče - Ing. Jan Šlajer, DYNAMIC FUTURE s.r.o.
- BOS & Industry 4.0 - Ing. Vítězslav ERNEST, BOS Automotive Products CZ Klášterec n. O.
- Přestávka s občerstvením
- Dva směry Industry 4.0 - Ing. Bohumil Lorenc, MAHLE Behr Mnichovo Hradiště s.r.o.
- Praktické výzvy DZD Dražice pro implementaci Industry 4.0 - Ing. Lukáš Formánek, DZD Dražice -
strojírna s.r.o.
 

15.00-15.30 Coffee break

17.00 Summary of 1st Day

18.00 Informal meeting of participants

10. 11. 2017

9.00 -   9.15 introductory  contribution

9.15 - 10.45 Workshop A / B

10.45 -11.00 Coffee break

11.00 - 12.30 Workshop B / A

Workshop A

Dynamic Future - Virtuální realita

Workshop B

LuHe -ShopFloor management
 

Logo VSDaZ_15en only big

Publications 2015

Proceedings of annotations

9th Annual International Conference 

Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2015

Liberec 2015, Technical University of Liberec, ISBN 978-80-7494-255-6 

Download PDF 1,5MB

Conference proceedings

9th Annual International Conference 

Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2015

Liberec 2015, Technical University of Liberec, ISBN 978-80-7494-256-3 

Download ZIP   MB

Program schedule

26. 11. 2015

8.00 - 9.00 Arrival and Registration

9.00 - 12.00 Morning block of Presentation

 • Jsme připraveni na další stupeň LEAN? Marcel Pavelka (Akademie produktivity a inovací),
 • Nastal čas na další pružné struktury? Věra Pelantová (TU v Liberci)

10.10-10.40 Coffee break

 • Přidaná hodnota obslužných procesů při řízení výroby (řízení výroby v kontextu obslužných procesů/údržba a logistika v kontextu řízení výroby) Miroslav Rakyta (Žilinská univerzita v Žiline)
 • Lze řídit výrobu bez lidí? Jiří Němeček (Technické muzeum Liberec)

12.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 18.30 Afternoon block of Presentation

 • Plánování a řízení výroby ve firmě ABB Jablonec n. N. Petr Kovář (ABB Jablonec n. N.)
 • MRP na SAP HANA a Industry 4.0. (Itelligence s.r.o.)
 • Plánování z pohledu výroby - procesu zavádění Factory 4.0. David Vopravil (Liplastec, s.r.o.)

15.00-15.30 Coffee break

 • E- kanban Josef Váňa (Valeo)
 • Manufacturing Executive System  BOS Automotive Products CZ, Vítězslav Ernest (BOS Klášterec n.O.)
 • Řízení změn na vyfukovacích strojích v Kautex Bohemia, Pavel Růta (KAUTEX TEXTRON BOHEMIA, s.r.o.)

16.30-17.00 Coffee break

 • Rizika a přínosy rozvrhování, František Koblasa (TU v Liberci)
 • Nástroje rozvrhovania ako podpora proaktívneho plánovania, Peter Bubeník (Žilinská univerzita v Žilině)

18.00 Summary of 1st Day

18.30 Informal meeting of participants

27. 11. 2015

9.00 -   9.15 introductory  contribution

9.15 - 10.45 Workshop A / Workshop B

10.45 -11.00 Coffee break

11.00 - 12.30 Workshop B / Workshop A

Workshop A

To be specified later

Workshop B

To be specified later

Logo VSDaZ_14en only big

Publications 2014

Proceedings of annotations

8th Annual International Conference 

Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2014

Liberec 2014, Technical University of Liberec, ISBN 978-80-7494-149-8

Download PDF 6,8MB

Peer-reviewed conference proceedings

8th Annual International Conference 

Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2014

Liberec 2014, Technical University of Liberec, ISBN 978-80-7494-150-4

Download ZIP 232MB

Presentation of the plenary session (CZ)

8th Annual International Conference 

Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2014

Liberec 2014, Technical University of Liberec, 

Download ZIP 15MB

 
 

Program schedule

20. 11. 2014

9.00 - 10.00 Arrival and Registration

10.00 - 12.00 Morning block of Presentation

 • Trends in maintenance prof. Legát (Czech university of Live Scinces Prague),
 • Requirements for maintenance systems and experiences of implementation TPM doc. Rakyta (University of Žilina)
 • About people in maintenance (and elsewhere)  Ing. Bábek (Everesta, s.r.o. Česká Lípa) 

10.30-11.00 Coffee break

12.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 18.00 Afternoon block of Presentation

 • The role of information in the maintenance system BOS (Ing. Vítěslav Ernest, BOS Automotive Products CZ s.r.o. Klášterec n. O.)
 • Maintenance indicators and management tools in DZD Dražice (Ing. Lukáš Formánek MBA, DZ Dražice)
 • Optimalizace výroby tlakového vzduchu a údržby kompresorů v Magna Liberec (Ing. Aleš Průšek, Magna Exteriors and Interiors Bohemia s.r.o. Liberec)

15.30-16.00 Coffee break

 • Maintenance management system in the company ABB (Ing. Petr Kovář, ABB s.r.o. Jablonec n. N.)
 • Maintenance and processes / MES (Ing. Říha, M+W Process Automation s.r.o. Brno)
 • Datamining and its use in a corporate practice (doc. Peter Bubeník, ŽU v Žilině)

17.30 Summary of 1st Day

18.30 Informal meeting of participants

21. 11. 2014

9.00 -   9.15 introductory  contribution

9.15 - 10.45 Workshop A / Workshop B

10.45 -11.00 Coffee break

11.00 - 12.30 Workshop B / Workshop A

Workshop A – Risk management and RCM

Workshop B – AviX

Logo VSDaZ_13en

Publications 2013

Proceedings of annotations

7th Annual International Conference 

Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2013

Liberec 2013, Technical University of Liberec, ISBN 978-80-7494-023-1

Download PDF 3,5MB

Peer-reviewed conference proceedings

7th Annual International Conference 

Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2013

Liberec 2013, Technical University of Liberec, ISBN 978-80-7494-024-8

Download ZIP 33MB

 
 

Program schedule 2013

21. 11. 2013

9.00 - 10.00 Arrival and Registration

10.00 - 12.00 Morning block of Presentation

 • Trendy v oblasti výrobních systémů (ZČU v Plzni)
 • Počítačová simulace - módní trend nebo nezbytný nástroj pro udržení konkurenceschopnosti? (KVS).

12.00 - 14.00 Lunch (In restaurant Hotel u Jezírka)

14.00 - 18.00 Afternoon block of Presentation

 • Zkušenosti z řešení úloh výrobní praxe pomocí simulace (Magna Liberec).
 • Využití dynamické simulace v KOSTAL CR, spol. s r.o. (Kostal Zdice)
 • Přínosy 3P metody při zavádění nových projektů (Magna Liberec)

15.30-16.00 Coffee break

 • Aplikace standardu VDA Powertrain v rámci simulace zřetězení linky pro obrábění hřídelů (iSYLOG/Škoda Auto).
 • Uplatnění simulačních nástrojů v oblasti operativního plánování (Dynamic Future)
 • Využití simulačního nástroje Witness a trendy v simulaci (Dynamic Future)

17.30 Shrnutí 1. dne

19.00 Informal meeting of participants (In restaurant Hotel u Jezírka)

22. 11. 2013

9.00 - 9.30 introductory  contribution

9:30 - 10:30 Workshop A / Workshop B

 • Workshop A: Využití počítačové simulace v oblasti navrhování, zlepšování i řízení podnikových procesů. (účastníci si zpracují jednoduchý simulační projekt v simulačním systému Witness)
 • Worshop B: Tvorma 3D skenu velkých objektů např. výrobní haly s využitím měřící aparatury Trimble CX a možnosti dalšího využití získaných dat (Prostorové studie, ergonomie ...)

10.30 -10.50 Coffee break

11.00 - 12.00 Workshop B / Workshop A

12.00 Opurtunity to visit laboratories of the Department of manufacturing systems